Yapay Zeka için Yapay Sinapslar

Popular Science / Ağustos 2017

Yapay sinir ağlarına doğru önemli bir adım.

YAPAY ZEKÂ GELİŞTİRMENİN KARŞISINDAKI EN ÖNEMLI GÜÇLÜKLERDEN BİRİ  İNSAN BEYNİNİ ANLAYIP NASIL TAKLİT EDİLECEĞİNİ ÖĞRENMEK.
ACS Nano dergisinde yayımlanan bir yazıya göre bir araştırmacı ekibi, sinir sistemimizin temel işlevlerinden birini (yani aynı “ön sinaptik” terminalden önleyici ve uyarıcı sinyaller verilmesini) simüle edebilen yapay bir sinaps geliştirdi. İnsanın sinir sistemi yüz trilyon civarı sinapstan oluşur. Bunlar nöronların elektriksel ve kimyasal sinyallerini birbirlerine iletmesini sağlayan yapılardır. Sinapslar memelilerde biyolojik mesajları başlatabilir ya da sona erdirebilir. Birçok sinaps sadece tek bir tür sinyal gönderir. Bazılarıysa aynı anda iki mesaj yollayabilir ya da iki mesaj arasında geçiş yapabilir. İnsanın öğrenmesini, kavrayışını ve görüntü tanıma becerilerini daha iyi taklit etmek için araştırmacılar laboratırmiş tuvarlarda elektronik bileşenlerle sinaps üretmeye çalışıyor. O yüzden de Han Wang, Jing Guo ve meslektaşları uyarım ve önleme sinyallerini gönderecek biçimde yeniden yapılandırılabilen yapay bir sinaps üretmek için kolları sıvamışlar.


Popular Science / Seçilmiş İçerikler

Doğal mucize
Ağustos 2017

Doğal mucize

Doğal bir malzeme olan Zeolit büyük tesisler gerektiren kimyasal süreçlerin kolayca gerçekleştiri...

Savunmasızlar
Temmuz 2017

Savunmasızlar

Doğanın gücüne karşı mücadele veren yalnızca insan değil. İklimsel değişim ve zorlu hava şartları yü...


Popular Science Sayılar