KOBİ’ler İçin 12 Yeni Pazarlama Fikri

Para / Mayıs 21, 2017

Yeniliğin kimden ve hangi kaynaktan çıkacağı belli olmuyor. Devir küçük girişimlerin yarattığı dev gelişmelerin devri. Yeni pazarlama stratejilerini yaratıcılıkla bütünleştiren KOBİ’ler geleceğin dev firmaları olmaya aday…

İLERLEMİŞ yaşına rağmen dünyada gelmiş geçmiş dahi pazarlama kuramcıları arasında Philip Kotler hala ayrı bir yer işgal ediyor. Daha 1990’larda hep şunu vurgulamıştı: “Bundan böyle küçük ya da büyük hiçbir endüstri dalı bugün ürettiği malların ve kullanılan teknolojinin on yıl sonra da aynı kalacağını iddia edemez. Birçok endüstride her geçen yıl değil; her geçen ay şaşırtıcı bir yenilikle karşılaşmamız mümkün. Daha da önemlisi, her yenilik endüstrilerin teknik kadroları ile pazarlama planlayıcılarını derinden etkileyecek; yeni buluşlar pazarlamanın alışıldık kurallarını değiştirecektir. Bilimsel ve taktik bilgiler artık büyük şirketlerin tekelinde olma ayrıcalığından çıktı. Teknolojilerle bezenmiş yeni pazarlara yakın gelecekte dev kuruluşlar değil, küçük ve orta boyuttaki işletmeler yön verecek.” Kotler’in bu öngörüsü bugün tümüyle gerçekleşmiş bulunuyor. Devir küçük yatırım ve girişimlerle başlayan dev gelişmelerin devri. Dünyayı sarsacak buluşlar pazarlamanın evrimleşmesine yol açıyor, buluşsal odaklı fikirler, pazarlama stratejilerini derinden etkiliyor. İnsanlık tarihini geleceğe taşıyan şaşırtıcı yenilikler arasında şüphesiz ki en önemlisi dijital devrim oldu.

BİZDE DE BENZERİ OLACAK . . . 


Para / Seçilmiş İçerikler


Para Sayılar