Türk Müziğinin Sultanı 3. Selim

Makam Müzik Dergisi / Kış 2018

Sultan III. Selim, Osmanlı/Türk müziğinin nazarî ve uygulamalı yönlerini en iyi şekilde öğrenmekle kalmamış on beş yeni makam terkip edebilecek kadar ileri bir düzeye ulaşmıştır.

Mim. Zennup Pınar Çakmakcı

Osmanlı sultanlarının devlet idaresi yanında musiki ile de yakından ilgilendikleri bilinen bir gerçektir. Osmanlı sultanları müzik, resim, yazı ve edebiyat gibi sanat alanlarında kıymetli eserler vermişlerdir. Bu yazıda diğer sanat dalları yanında musikiye özel ilgi gösteren Osmanlı sultanı III. Selim ele alınacaktır.

Musikiye ilgi gösteren Osmanlı sultanlarının başında Sultan III. Selim gelmektedir. Sonrasındaki dönemde ise Sultan II. Mahmud, Sultan II. Bayezid ve Sultan Abdülmecid musikiye gönül vermiş sultanlardır.

Sultan III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Sultan III. Mustafa, annesi Mihr-i Şah Vâlide Sultan’dır. Babası Sultan III. Mustafa, Şehzade Selim’in yetişmesine büyük özen göstermiş ve onun eğitim ve öğretimi için seçkin ilim adamlarından oluşan bir kurula görev vermiştir. Şehzade Selim beş yaşından itibaren bu kurul vasıtası ile özel bir eğitimden geçmiştir. Babası Sultan III. Mustafa’nın 1774 yılında vefat etmesi üzerine tahta Sultan I. Abdülhamid geçmiştir. Osmanlı yönetim kurallarına göre Şehzade Selim için kafes(*) arkası dönem başlamıştır. Sultan I. Abdülhamit başlangıçta Şehzade Selim için kafesin katı kurallarını uygulatmamıştır. Ancak 1775 yılındaki Sadrazam Halil Hamit Paşa olayı nedeniyle Şehzade Selim tam olarak kafes arkasına alınmış ve katı kurallara tabi olmuştur. Saray’ın katı kuralı içinde yaşayan Şehzade Selim, tahta çıkacağı 1789 yılına kadar kendisini tamamen musiki ve edebiyata vermiştir.


It is a known fact that, in addition to the administration of state, the Ottoman sultans were closely interested in music as well. The Ottoman sultans created valuable works of art in music, painting and literature, etc. This article will focus on Selim III, the Ottoman sultan who had a special interest in music besides other branches of art.

Sultan Selim III was among the leading Ottoman sultans who were interested in music. In the later periods, Sultan Mahmud II, Sultan Bayezid II and Sultan Abdulmejid had set their hearts on music, too.

Sultan Selim III was born in Istanbul on December 24, 1761. His father was Sultan Mustafa III and his mother was Mihr-i Şah Vâlide Sultan. His father Sultan Mustafa III showed great attention to the raising of Şehzade (Imperial Prince) Selim, and tasked a committee composed of selected scientists with his education and training. Şehzade Selim was given a special education by this committee beginning from the age of five. After the death of his father Sultan Mustafa III in 1774, Sultan Abdulmejid I ascended the throne. According to the Ottoman rules of government, the Kafes(*) (Cage) period started for Şehzade Selim. At first, Sultan Abdulmejid did not allow the strict rules of the Cage be applied for Şehzade Selim. However, due to the Grand Vizier Halil Hamd Pasha incident in 1775, Şehzade Selim was completely taken into the Cage and subjected to its strict rules. Living under the strict rules of the Palace, Şehzade Selim fully devoted himself to music and literature until his ascension to the throne in 1789.


Makam Müzik Dergisi / Seçilmiş İçerikler


Makam Müzik Dergisi Sayılar