Covid-19 endişesi KANSERDE

Gardırop Magazin / Ağustos 2020

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de köklü değişikliklere neden olan Covid-19 pandemisi sürecinde, kanser hastaları nelere dikkat etmeli?
Uygulanan tedavilere bağlı olarak bağışıklık sistemlerinin baskılanması ve enfeksiyonlara daha yatkın olmaları, kanser hastalarının içinden geçtiğimiz dönemde çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Rıza Umar Gürsu bu konuda hastaları şöyle uyarıyor: “Kansere yönelik kemoterapi, hedefe yönelik tedavi veya immüno terapi alan, radikal radyoterapi gören, lösemi, lenfoma gibi kan ve kemik iliği kanserleri olan ve bunlara yönelik tedavi alan, pandemi öncesinde kemik iliği nakli geçirip ve halen immün süpresif tedavi alan hastalar daha fazla risk altında olduğundan, bu hastaların mümkünse tedavileri sonrası kendilerini izole etmeleri gerekir.” Buna karşın Dr. Rıza Umar Gürsu; kanser tedavisi tamamlanmış ve takip döneminde olan hastaların ise dışarı çıktıklarında maske takmaları, hijyeneözen  göstermeleri ve sosyal mesafeye özen göstermelerinin yeterli olacağını söylüyor. Teşhis ve tedaviyi geciktirebiliyor!
Covid-19 pandemisi sürecinde kanser hastaları için en önemli risklerden biri de hastaların enfeksiyona yakalanma korkusu ile hastaneye gitmekten çekinmesi. Bu endişenin de hastaların tetkik veya tedavilerinin düzenli yapılamamasına ve hastalığın gidişatının olumsuz etkilenmesine yol açabileceği ortada. Covid-19 pandemi sürecinin ne zaman biteceği hala belli olmadığı için kanser hastalarının korkularının esiri olmadan tedavilerine ve takiplerine devam etmeleri gerektiğini belirten
Dr. Rıza Umar Gürsu, “Erken evre kanser tanısı almış ve adjuvan tedavisi tamamlanmış hastaların kontrol takipleri hastaların risk durumlarına göre ertelenebilmektedir. Buna verilebilecek en iyi örnek adjuvan hormon tedavisi alan meme kanseri hastalarıdır” diyor. Yersiz endişeden kaçının! Covid-19 endişesi nedeniyle hastaneye gitmekten çekinmenin, bir başka önemli riski ortaya çıkardığı bir gerçek! Dr. Rıza Umar Gürsu, Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Onkoloji Derneği’nin önerilerini temel alarak, hastaların hastaneye geliş sıklıklarını ve kalış sürelerini azaltma açısında kendi hastanelerinde gereken düzenlemeleri yaptıklarını belirterek sözlerine devam ediyor: Halihazırda uygulanan tedavilere bağlı olarak bağışıklık sistemlerinin baskılanması ve enfeksiyonlara daha yatkın olmaları, kanser hastalarının içinden geçtiğimiz dönemde çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor.  

Gardırop Magazin / Seçilmiş İçerikler


Gardırop Magazin Sayılar