KÜRESEL ISINMANIN TARIM ÜZERINDEKI ETKILERI EN AZ KORONA SALGINI KADAR TEHLIKELI

Digital Age / Haziran - Temmuz 2020

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını gıda arzının ve sürdürülebilir tarımın önemini bir kez daha hatırlatırken, ülkemizin gıda ihtiyacının kesintisiz karşılanması için hayati bir görev üstlenen çiftçiler tarlada üretime devam ediyor. Salgının gıda ve tarım sektörüne etkisini TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu olan Tülin Akın ile konuştuk.
Koronavirüs salgını Türkiye’de gıda ve tarım sektörü için hangi riskleri barındırıyor? Koronavirüs salgını tarım sektöründe riskleri ve fırsatları birlikte gündemimize getirdi. Bir kere tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yöneticiler gıda ve gıdanın hammaddesi tarımsal ürünlerin üretiminin ve bu konuda ülkelerin kendine yeterliliğin önemini anlamış oldular. Bu tüm ülkelerin çiftçileri için oldukça önemli bir konu. Birçok ülke gıda fiyatlarındaki artışın enflasyon oranını olumsuz etkilememesi amacıyla ithalat yaparak yerel çiftçilerini zarar ettirebiliyordu. Ancak böylesi olağanüstü durumlarda ülkeler önce kendi halklarını doyurmak için ürünlerin satışlarına izin vermiyorlar. Kendi üretimimizi desteklememiz çok önemli bu anlaşıldı. Ancak, salgın ile birlikte ev dışı gıda tüketimi yüzde 85 oranında azaldı. Lokantalar, yemek fabrikaları ve otellerin tüketimleri çok büyük oranda düştü. Bu da tarımsal üretimde arz talep dengesini bozdu. Çiftçilerin bu dönemde ayakta kalması adına alınan tedbirler yeterli oldu mu sizce? Birçok ülke bu dengenin bozulması durumunun çiftçi aleyhine olması durumunda müdahale alımları yaparak çiftçinin zarar etmesini önlediler. Ancak ülkemizde bu refleksler maalesef çok geç verilebiliyor ve çiftçi bu durumdan oldukça zarar ediyor. Salgın ile birlikte birçok sektör evlerine çekilerek işlerini internet üzerinden yapmaya başladı. Ancak sağlıkçılarımız ve çiftçilerimiz görev başındaydı. Çiftçilerimiz üretimin durmasına müsaade etmedi. Salgın başladığında yazlık ürünlerin ekimleri ile turfanda ürünlerin hasatları başlıyordu. Çiftçimiz bunları eksiksiz yaptı. Sektörün tüm birimleri ve yerel yöneticilerde bu konuda çok duyarlı davrandı ve davranmaya devam ediyor. Ancak talep düşmesi nedeniyle çiftçiler zarar ederlerse ki bu günlerde bu birçok üründe yaşanıyor, bu sene çarşı pazar fiyatları bir miktar düşebilir ancak gelecek yıllarda çiftçi üretimden çıkar. Buna çok dikkat etmek gerekir. Çiftçi açısından üretimin sürdürülebilirliği çok önemli. Bu dönemde normale göre verimli çalışamayan çiftçinin çalışma sürecinde teknoloji hangi açılardan önemli sizce? Türkiye de tarımsal üretimin küçük aile işletmeleri tarafından yapılması, her zaman bize empoze edilenin aksine bu salgında Türkiye’nin avantajı olmuştur. Dünya da bir çok ülkede endüstriyel çiftliklerin çalışanlarının salgından etkilenmeleri nedeniyle üretimleri aksarken hatta dururken ülkemizde küçük aile çiftçilerimizin tarımsal üretimdeki hakimiyeti, salgına rağmen işlerin aksatmadan yürütülmesini sağlamıştır. Bu gün tarımsal üretim arzında bir sorun yoksa bu küçük aile işletmelerinin varlığı ve toprağına bağlılığı sayesinde gerçekleşmiştir.

Digital Age / Seçilmiş İçerikler

EV
Haziran - Temmuz 2020

EV

İster beyaz yakalı, ister girişimci ya da öğrenci olalım, mevcut koşulları inkar etmeden Covid'in zo...


Digital Age Sayılar