HER 10 ÇALIŞANDAN 9’U STRES NEDENİYLE İŞ DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR!

Business News / Temmuz 2020

Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, “HR Pulse” serisi kapsamındaki araştırmalarına devam ediyor.
Kariyer.net’in CURIOCITY iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatında Stres” konulu araştırması, çalışanları strese sokan faktörleri ortaya koydu. Araştırmada; 10 yıl öncesine göre, çalışanların daha stresli olduğu düşüncesine katılanların oranı %86, yoğun stresin iş değişikliklerinde en büyük etken olduğuna katılanların oranı ise %89 olarak gerçekleşti. Kariyer.net’in “HR Pulse” araştırma serisi kapsamında CURIOCITY iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatında Stres” araştırmasının sonuçları açıklandı. Çalışanların iş hayatındaki stres seviyelerini, stresi oluşturan sebepleri ve stresten arınmak için yapılanları sorgulayan çalışmaya; sağlık, eğitim, perakende gibi farklı sektörlerden 1.872 çalışan katıldı. Araştırma sonuçları çalışanların, çalışma hayatındaki stres düzeyinin son bir senede 100 üzerinden 76 seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Çalışma hayatında strese yol açan etmenler Araştırmaya katılan her 10 profesyonelin 6'sı, çalışmalarının karşılığını kazanç olarak alamamayı stres kaynağı olarak görüyor. %51’lik bir kesim aşırı iş yükünü stres kaynağı olarak görürken, %58'lik kesim ise şirketinin yönetim tarzının stres yarattığını belirtiyor. Özellikle hiyerarşinin çok fazla hissedildiği şirket yapılarında, pozisyon seviyesi arttıkça, aşağıya doğru uygulanan güç kullanımı çalışanların yaşadığı stresi arttırabiliyor. Bunun yanında performansı artırmak amacıyla başvurulan aşırı rekabetçi anlayış gergin bir çalışma ortamına sebep olabiliyor. Araştırmaya katılanların stres kaynağı olarak gördüğü diğer etmenler şöyle sıralanıyor: Sorumlulukların belirgin olmaması (%41), çalışma saatleri (%34 - Kadın ağırlıklı), beklentileri yüksek yönetici (%33), yöneticiyle yaşanan iletişim bozuklukları (%33), çalışılan ortam ve fiziki koşullar (%31), işi kaybetme kaygısı (%26 - Erkek ağırlıklı), iş teslim zamanlamaları (%22), izne çıkamamak (%22 - Kadın ağırlıklı), ofis politikaları (%22), çalışma arkadaşlarıyla yaşanan iletişim bozuklukları (%19 - Kadın ağırlıklı), eve¬¬ iş getirmek (%16), yoğun rekabet ortamı (%15) ve yönetim değişiklikleri (%14).

Business News / Seçilmiş İçerikler


Business News Sayılar