Kaleden kaleye Çukurova

Atlas / Temmuz 2017

Anadolu’la Akdeniz ve Mezopotamya bağıntılarını sağlayan irili ufaklı pek çok geçit noktası Çukurova topraklarında. Bu geçişler, oralara egemen olanlar için, aynı zamanda kaleler, surlar demekti. Atlas, eski çağlarda Kilikya olarak adlandırılan bölgenin merkezi konumundaki Adana’nın kalelerini bu kez havadan kuşbakışı olarak gösteriyor okurlarına.

Anavarza Kalesi

Çukurova’nın buğusuyla bir denize benzeyen ovalara hakimdir. Anavarza Kalesi. Adana’ya 70, Kozan’a 22 kilometre uzaklıktaki kale, Kozan’ın Dilekkaya (Anavarza) Köyü’nde insanı afallatan dirlikte bir kaya kütlesinin üstüne kurulmuştur. Burası, Sunbas Çayı ile Ceyhan Nehri’nin birleştiği yerdir. Mimari bakımdan büyük ölçüde sağlam olan yapı kesme taştan yapılmıştır. Kaleye sadece güneydeki ve doğudaki kapılardan girilebiliyor. İÖ 1. yüzyılın ortalarında Anavarza, başkenti Kastabala-Hierapolis olan küçük, ama stratejik bir konuma sahip bir ülkenin, Amanos Dağı’nın Kralı Tarkondimotus’un bir kalesiydi. Kent, İS 18 yılında Roma topraklarına katıldı. Anavarza, 795 yılında Halife Harun Reşit önderliğindeki Arapların eline geçti. Nicephorus Phocas tarafından 962 yılında tekrar Bizans topraklarına katıldı. Kilikya Ermeni Krallığı 11’inci yüzyıl sonlarında Anavarzaya egemen oldu. Anavarza Kalesi, Ermenilerin Kilikya’daki en güçlü kalesiydi. O kadar güçlüydü ki, John Freely’nin aktardığı gibi haçlı ordusu’ndaki Fransız askerleri ona “La Nouvelle Troie (Yeni Troye) dediler. Anavarza, Memluklar 1375 yılında Kilikya Ermenistan Krallığı’nı yıktığında tamamen harap oldu ve o zamandan bu yana pek kullanılmadı. Şehir ve kaleden günümüze görülmeye değer pek çok eser kaldı. Romalılara ait iki su kemeri, 3. yüzyıldan kalan Korint usulü altı sütundan oluşan zafer takı,kayalara oyulmuş, içi mozaiklerle süslenmiş Bizanslılara ait Kaya Kilisesi (516) ve Havariler Kilisesi ilk akla gelenler. Dış surlar içerisindeki tiyatro, kaya mezarları, 1.yüzyıla tarihlenen Roma nekropolünde rölyef süslemeli lahit mezarlar,kilise ve sarnıçlar ve köyde Romalılar devrinden kalma 18 çeşit deniz hayvanını gösteren Anavarza mozaikleri bulunduğu havuz da görülmesi gereken eseler arasındadır.


Atlas / Seçilmiş İçerikler


Atlas Sayılar