TRANSİLVANYA / ROMANYA - Drakula’nın İzinde

Atlas / Nisan 2017

Mektuplarını "ejderhanın oğlu" anlamına gelen Drakula adıyla imzaladı. Eflak tahtı için uzun mücadelelere girişti, düşmanlarına, hatta sivillere karşı acımasızlığı nedeniyle vahşetin simgesi oldu. Günümüzde kimine göre bir zalim, kimine göreyse ülkesini savunan bir kahraman. Atlas, Romanya'nın Transilvanya bölgesinde kentleri, kaleleri dolaştı ve Prens III. Vlad'ın 15. yüzyıldan kalan izlerini sürdü.

Romanya’nın kuzeyine doğru yol aldıkça coğrafya şaşırtıcı ölçüde değişti, geniş düzlükler yerini derin vadilere ve virajlı yollara bıraktı. Transilvanya bölgesine adım atmamla birlikte de Karpat Dağları tüm heybetiyle ufku doldurdu. Latincede “ormanın ötesindeki ülke” anlamına gelen, Avrupa’nın en bakir topraklarından birindeydim artık… Atlas / Seçilmiş İçerikler


Atlas Sayılar