BİZE ÖĞRETEN YIL 2020

Astroloji / 2020 - 1

YIL 2020! Astroloji, döngüleri inceler. Finansal astrolojide, kuşkusuz en kesin iş ve ekonomik trendlerini Geçtiğimiz 1.5 yıl boyunca (6 Kasım 2018-5 Mayıs 2020 tarihleri arasında) Kuzey-Güney Ay düğümleri Yengeç-Oğlak hattındaydı. Yani tutulmaları Yengeç-Oğlak aksında yaşadık. Kuzey Ay düğümü, gitmemiz ve geliştirmemiz gereken alanlarla bağlantılı.
Astrolojide Kuzey Ay düğümünün diğer tarafında olan Güney Ay düğümü; bırakmamız, tamamlamamız gereken konuları gösterir. Karmik bağlantılar, ektiğinin biçilmesi yine Güney Ay düğümüyle bağlantılıdır. Güney Ay düğümünde (6 Kasım 2018-5 Mayıs 2020 arasında) Oğlak burcu vardı. Oğlak tutulmalarında iş hayatında, organizasyonlarda, kurumlarda, kurumsal yöneticilikte, finansta, ekonomide ve yönetimde değiştirmemiz ve bırakmamız gereken konularla uğraştık. 2019 yılında birçok firma, şirket ve kurumun önemli değişimlerini yaşadık, iflaslar, zorlanmalar, küçülmeler devredeydi. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle bu alanlarda ikinci artçıl şoklar devreye girmeye başladı. Ekonomik paketler, merkez bankalarının piyasaya karşılıksız para basmalarıyla rahatlatılmaya çalışılan para akışı, bu yılı diğer yıllardan daha kırılgan bir noktaya taşıyabilir. 26 Aralık 2019 da gerçekleşen Güneş tutulmasında kapitalizmin yöneticisi, finansın göstergesi Jüpiter Güney ay Düğümüyle kavuşum halindeydi. 8 Ocak’ta etkinleşen bu tam kavuşum ve hemen arkasından devreye giren 10 Ocak Yengeç burcu Ay tutulması ve 12 Ocak’ta oluşan Satürn-Plüton kavuşumuyla (Satürn-Plüton döngülerinde büyük ekonomik zorluklar, başarısızlıklar görülmüştür. Şirketler, kurumlar, devletlerdeki yozlaşma ve bozulma en çok bu dönemlerde yaşanır) seneye gayet zor koşullarla giriş yaptık. Şimdi bu tutulmaların karşılığını alacağımız bir yaz ve sonbahar dönemindeyiz. Paraya bakış açımız, para sistemleri değişiyor! 21 Haziran 2020’de tam yaz gün dönümünde oluşan Güneş tutulması 19 yıllık metonik bir döngüye ait bir tutulmaydı. Yani bu serinin en son ne zaman olduğuna bakarsak 21 Haziran 2001 yılında ve 21 Haziran 1982 yılında aynı gün ve aynı derecede olduğunu görüyoruz. Bu dönemlerde neler yaşadığımıza bakarak bu tutulmayla ilgili bilgiler edinebiliriz. 2001 yılında bankacılık sektöründe büyük bir kriz yaşandı. Acil ekonomik paketler sunuldu şimdi bu dönem ve sonrasında alınan kararların, uygulanan politikanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine 1982 yılına bakarsak Türkiye’de tam tutulmadan bir gün önce 20 Haziran 1982’de Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’in İsviçre’ye kaçmış olduğunu biliyoruz. Bu durum 14 Temmuz’da Banker Kastelli skandalı nedeniyle dönemin başbakan yardımcısı Turgut Özel’ın ve iki bakanın istifasıyla sonuçlanmış. 25 Ekim’de 10 bin TL’lik banknotlar tedahüle çıkarılmış ve ekonomideki istikrarsızlık nedeniyle 7 Kasım 1982 yılı Anayasası halk oyuna sunulmuş. Dediğim gibi bu ve buna benzer döngüler önümüzdeki altı ay boyunca önemli olacak. Astrolojinin, döngüleri incelediğini söylemiştik. İşte bu döngülere bakarak önümüzdeki dönem bankacılık ve finans sektöründe büyük ve köklü değişiklikler bekleyebiliriz. Oğlak burcu astrolojide finans ve bankacılık sektörüyle yakından bağlantılı. Yaz aylarından, yıl sonuna kadar Satürn- Plüton-Jüpiter’in yine bu alanlarda bulunuyor olması sağlam temel üzerine kurulu olmayan sistemlerin yok olmaya mahkum olacağını bizlere anlatıyor.

Astroloji / Seçilmiş İçerikler


Astroloji Sayılar