Kayıp Krallıklar VİKİNGLER

All About History / Mart - Nisan 2021

Kuzeyin akıncıları Amerika kıtasından İstanbul’a kadar tarihin akışını ve medeniyetin rotasını nasıl değiştirdi?
Hazine ve toprak peşindeki Viking akıncıları, Kanada’dan Konstantinopolis’e kadar bilinen tüm dünyayı talan edip yağmalamışlardı
Yazar: Jack Griffiths

Sıklıkla kana susamış akıncılar olarak tasvir edilen Vikingler, erken Orta Çağ dünyasında herkesten daha fazla seyahat etmiş bir uygarlık. Aslen İskandinavya’dan gelen Vikingler; yiyecek, toprak ve servet bulmak için Avrupa ana kıtasına yayılıp bilinen dünyada krallıklar kurdular. Yüzlerce yıl boyunca Franklar, Saksonlar ve Bizanslılar gibi Avrupalı halklara korku saldılar. Bu kuzeyli insanlar, akıncı oldukları kadar tüccardılar ve ticaret sayesinde fazlasıyla uzun süren seferlerine maddi kaynak sağlayabildiler. Bu seferlerden elde ettikleri kürk, yün ve balina kemiklerini; gümüş, ipek ve baharatlarla takas edip daha sonra da takastan gelenleri satıyorlardı. Peki, genelde ticareti mi tercih ediyorlardı yoksa yağmayı mı? Bu aslında tamamen kâr etmenin en iyi yolunu aramakla bağlantılı bir tercih.

Vikingler belki de en çok Britanya Adaları’na yaptıkları saldırıların sonunda, İngiltere’de Danimarka yasalarının geçerli olduğu Danelaw bölgesini kurmalarıyla ve Büyük Alfred’e karşı verdikleri savaşlarla meşhurdur. Bununla birlikte, yelkenlileriyle Avrupa’nın dört bir yanında dolaşıp çok sayıda farklı bölgede hüküm sürdüler. Asya’nın, Amerika’nın ve hatta Afrika’nın bazı bölgelerini dahi yağmaladılar. Bu kuzeyli halk, batıda Newfoundland’den doğuda Kiev’e kadar, tehlikeli okyanuslara göğüs gerip amansız düşmanlarla karşı karşıya geldi. Bugün dönüp baktığımızda vahşi bir halkmış gibi görünüyor olabilirler, ancak çok sayıda Avrupa krallığı, Vikingler’in çöküşü sayesinde kurulup gelişti.

All About History / Seçilmiş İçerikler

Cadı avı
Mart - Nisan 2021

Cadı avı

Erken modern dönemde Avrupa ve Amerika’da binlerce kişiyi işkenceyle öldüren cadı avcıları vardı. Pe...


All About History Sayılar