ENDÜSTRİ 4.0’A KARŞI HAMLE: "ENDÜSTRİ 5.0"

Eko Prestij / Haziran - Temmuz 2017

Günümüz global ekonomisini en çok etkileyen kavramların başında hiç kuşkusuz “Sanayi 4.0”…

İlk olarak 2011 Hannover Fuar’ında gündeme gelen ve Ekim 2012 yılında Sanayi 4.0 Çalışma Grubu’nun Alman Federal Hükümeti’ne sunduğu resmi raporla Almanya’nın adeta “ismini tescilleyerek” hayata geçirdiği bu kavram 2012 yılından günümüze kadar her geçen gün daha da hızla sanayi alanına hakim oldu. Hatta bugün gelinen noktada “Endüstri 4.0’a ayak sağlayamayan işletmelerin varlıklarını sürdürmelerinin mümkün olamayacağı ” ortaya konulan çok önemli bir tez… En yalın hali ile “Akıllı  fabrikalar” içerisinde, birbirine internet yolu ile bağlanarak veri alışverişinde bulunan robotlar tarafından gerçekleştirilen üretimsel süreçler bütünü” olarak adlandırabileceğimiz “Sanayi 4.0” engellenemez biçimde Dünya’yı sarıp sarmalar ve üretim ilişkilerine yön verir hale gelirken hakkında da pek çok şey yazılıp çizildi elbette… Ancak 2015 yılına kadar olan süreçte etkisinin en az 30-40 sene süreceği yönünde saygın otoritelerce öngörülerde bulunulan “Sanayi 4.0” kavramı  daha tam anlamı ile sanayinin her alanına hakim olmadan ve tabii üretimsel olarak dominant yaygınlığa ulaşmadan bugün Dünya’da “Sanayi 5.0” adı verilen yeni bir akım sıklıkla konuşulur oldu. Peki, Dünya “Sanayi 4.0” devrimine entegre olmaya çalışır ve bu sanayi devriminin sonuçlarını merakla beklerken giderek daha yüksek sesle tartışılmaya başlanan “Sanayi 5.0” neydi ? İşte EKO PRESTİJ olarak biz de yeni sayımızda sizler için hem “Sanayi 4.0” hem de onun yarattığı  “Sanayi 5.0”ı  mercek altına aldık.


Eko Prestij / Seçilmiş İçerikler